0 (212) 668 8968 info@furkansigorta.com.tr

Kasko Sigortası

unnamed

Teminat Kapsamı

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve  ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Teminatları bakımından kasko sigorta çeşitleri


a) Tam Kasko      : 
Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması sonucunda oluşacak hasarlar için teminat verilir. Bu poliçeler sigortalının talebine istaneden muafiyetli de düzenlenebilir.


b) Kısmi Kasko
 : Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.


Bunların dışında;
 Sigorta şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da verilmektedir.


Dikkat Edilecek Hususlar